Czarnolas, Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów

Czarnolas, Puławy, Kazimierz Dolny, Nałęczów

od: 95 zł

Termin imprezy:dowolny
Transport:autokar
Wyżywienie:brak
Rezerwuj »

W programie zwiedzania:


Czarnolas: Muzeum J.Kochanowskiego,

Puławy: park i pałac Czartoryskich,

Kazimierz Dolny: rynek i zabytkowe kamieniczki,

Nałęczów: Muzeum B.Prusa lub S. Żeromskiego.

 

W koszt wycieczki wliczone są:

  • transport,
  • pilot,
  • ubezpieczenie NNW,
  • VAT.

Na życzenie organizatora wycieczki, biuro może zamówić obiad na trasie za dodatkową opłatą.
    
Ceny nie zawierają biletów wstępu.
Kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot.

 

CZARNOLAS 
Nazwa pochodzi od grądów jodłowych, powszechnie w Puszczy Kozienickiej zwanych "czarnym lasem", obecnie nie występujących w okolicy. Wieś istniała już prawdopodobnie w XIV w., a w końcu XV w. przeszła jako posag w ręce Kochanowskich. Jan Kochanowski otrzymał połowę wsi w spadku po rodzicach w 1559 r. Na miejscu, gdzie według tradycji miał stać dworek Kochanowskiego, wznosi się neogotycka kaplica z lat 1826-1846, z grobowcami Jabłonowskich i Lubomirskich oraz obrazem św. Marii Magdaleny z pocz. XIX w.
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - Istnieje od 1961 r. W zbiorach swych obok pamiątek po poecie posiada wiele dzieł sztuki poświęconych Kochanowskiemu. Stare wydania utworów autora " Trenów ", publikacje naukowe, krytyczne i literackie. Najpiękniejsze i najbardziej płodne lata poety omawiane są podczas wędrówek po salonach XIX wiecznego dworku.
Dwór otacza piękny, romantyczny park, w którym z dawnego założenia zachowały się stawy. W parku zachowały się liczne lipy, graby, egzotyczne gatunki drzew oraz dąb - pomnik przyrody. W miejscu słynnej lipy stoi XIX-wieczny kamienny obelisk z symbolicznym sarkofagiem Urszulki, popiersiem Piotra Kochanowskiego, bratanka Jana oraz zniekształconym fragmentem Trenu XIII. Przed dworem okazały pomnik Jana Kochanowskiego, dłuta Mieczysława Waltera, wzniesiony z okazji 450 urodzin poety.
Park upaja swoim pięknem w każdej porze roku, szumiące drzewa pozwalają na rozważania i podążanie myślami po tych odległych nam czasach, kiedy to Mistrz Jan stąpał po tej ziemi.

Czarnolas: Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu)
Istnieje od 1961 r. W zbiorach swych obok pamiątek po poecie posiada wiele dzieł sztuki poświęconych Kochanowskiemu. Stare wydania utworów autora " Trenów ", publikacje naukowe, krytyczne i literackie.

Zamek obronny w Puławach wzniesiono  w latach 1671-1676 dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Jego plany rezydencjonalne zrealizował holenderski architekt Tylman z Gameren. Budowla miała kształt prostokąta z czterema alkierzami w narożach, przygotowana była do pełnienia funkcji obronnych. W 1706 roku, kiedy Puławy stały się własnością rodu Sieniawskich, wojska szwedzkie zniszczyły pałac i jego otoczenie.  

Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Jan Długosz wymienia okolice Kazimierza jako własność klasztoru benedyktynów na Łysej Górze już w XI wieku. Natomiast już bez wątpliwości podaje, że ok. 1170 roku kilka wsi wraz z Wietrzną Górą książe Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. W podzięce za ten dar siostry zmieniły nazwę Wietrznej Góry na Kazimierz. Pierwotna osada wyrosła przy przeprawie przez Wisłę, co wiązało się z pobieraniem cła. zapewniało ono wtedy stały rozwój Kazimierza. Wkrótce po tym, jak na początku XIV wieku Kazimierz wrócił w ręce królewskie, Kazimierz Wielki ulokował tu miasto. On też zapewne był budowniczym kościoła farnego i zamku. Baszta powstała wcześniej. Prawdziwy rozwój miasta nastąpił w II połowie XVI wieku i związany był z szybko rosnącym handlem zbożem, spławianym Wisłą do Gdańska. Pełny rozkwit miasta przypadł na I połowę XVII wieku. Wtedy to powstały najważniejsze budowle Kazimierza. Nowe oblicze architektoniczne miasto zyskało po dwóch pożarach - ok 1565r. i ok.1585r. Drewnianą zabudowę zastąpiła architektura murowana. Początek dała odbudowa Fary, ukończona w 1613r. przez muratora włoskiego Jakuba Balina Nadał on Farze kształt powtarzany później przez dziesiątki kościołów, zwłaszcza na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej. Wkrótce też ukończono budowę kamienic Przybyłowskich na Rynku o niesłychanie bogatej dekoracji fasad, nieco później przebudowano szpital św. Anny, wybudowano także /1626r./ kościół O.O. Reformatów.Po 1625 roku powstała kamienica Celejowska oraz kaplica Górskich przy Farze.Nad brzegami Wisły stanęło kilkadziesiąt murowanych spichlerzy z najpiękniejszym, zwanym "Pod Bożą Męką" /dziś nie istniejący/. Miasto liczyło wówczas ok. 5000 mieszkańców /dla porównania - Lublin miał w tym czasie ok. 10000 mieszkańców/. Wojna ze Szwecją /"Potop"/ przyniosła Kazimierzowi pożary, grabieże, zniszczenia. Mimo późniejszych prób, miasto z tego upadku już się nie podniosło. Handel zbożem przejęłą szlachta, handel detaliczny w mieście ludność żydowska. Niemal zupełnie ustał ruch budowlany, dokończono jedynie w 1671 r. budowę koścoła i kamienikamienicy Białej. Kazimierz biedniał i popadał w ruinę, nie pomogły próby ożywienia miasta w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rozbiory położyły kres znaczeniu handlowemu Kazimierza. Wiek XIX, to czas zupełnej wegetacji miasta i kolejnych klęsk.Po powstaniu styczniowym odebrano Kazimierzowi siedzibę powiatu, w 1866r. spłonęło niemal pół miasta z całą pierzeją Rynku od strony Wisły, wreszcie w tym samym roku odebrano mu prawa miejskie. Ożywienie przyniósł koniec wieku, gdy Kazimierz zaczął przekształcać się w miasteczko letniskowe. Dzięki artystom, którzy zaczęli tu przybywać już od końca XVII wieku, Kazimierz stawał się coraz bardziej popularny, wręcz modny. Poczynając od Zygmunta Vogla - rysownika ostatniego króla, malowali tu; J.F. Piwarski, Wojciech Gerson, Aleksander Gierymski, Józef Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc, Władysław Ślewiński i wielu innych. Pierwsza wojna światowa znów spowodowała wielkie zniszczenia /pożar strawił całą ul. Senatorską/ ale dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości szybko przystąpiono do odbudowy miasta. Po wojnie 1923r. kiedy to profesor Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie - Tadeusz Pruszkowski przywiózł swoich uczniów na plener malarski, artyści bez reszty zawładnęli miastem. Za artystami coraz liczniej przyjeżdżali turyści. Tak zostało do dziś dnia. Mimo wielkich strat jakie przyniosła II wojna światowa, udało się się jednak miasteczko odbudować, głownie dzięki pracy architekta Karola Sicińskiego. Artyści malują nadal w Kazimierzu, a sztuka wyznacza dzisiejszą tożsamość miasta.

Podobne imprezy

Szukaj oferty

Słowa kluczowe

Kierunek podróży

Rodzaj wypoczynku

Przedział cenowy

od: do:

Kontakt z nami

B.T. Basia Tour
Al. Mickiewicza 15 a
Łódź, przy Centralu
Basia Tour Telefon(42) 636 44 81
Basia Tour GG
e-mail: