Ubezpieczenia

Oferujemy Państwu UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE SIGNAL IDUNA TU S.A.:

Ubezpieczenie NNW na terenie RP-  można zawrzeć w następujących wariantach do wyboru:

 • STANDARD PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance,
 • SUPER – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • SUPER PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków assistance, kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa.

Wariant SUPER PLUS można dodatkowo rozszerzyć o ochronę ubezpieczeniową związaną z:

 • wyczynowym uprawianiem sportów,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych, np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki na bungee, jazda na nartach/snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami.

Ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard), uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo), a także praca fizyczna są objęte standardową umową ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy wariant może zostać rozszerzony o poniższe ubezpieczenia:

 • koszty rehabilitacji,
 • bagaż podróżny,
 • sprzęt sportowy,
 • odpowiedzialność cywilna.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie RP

Bezpieczne Podróże to ubezpieczenie turystyczne na podróże zagraniczne, w którym zawsze możesz liczyć na pomoc podczas tych najbardziej przykrych wydarzeń:

 • pokryje koszty leczenia, ratownictwa oraz koszty assistance, związane również z nagłym zachorowaniem na COVID-19,
 • pomoże uporać się z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jak trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • wesprze, jeśli będziesz potrzebować pomocy prawnej.

Dodatkowo ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże można rozszerzyć o ochronę:

 • bagażu,
 • kosztów związanych z obowiązkową kwarantanną/izolacją
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • wyjazdów zorganizowanych dzieci i młodzieży,
 • ryzyk związanych z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą,
 • ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych oraz sportów ekstremalnych,
 • zwierząt domowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże

Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej Bezpieczne Rezerwacje pomoże uchronić Cię przed finansowymi skutkami rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

SIGNAL IDUNA w ramach Bezpiecznych Rezerwacji ubezpiecza koszty poniesione w związku z przerwaniem Twojej podróży lub rezygnacją z wyjazdu. Dotyczą one:

 • imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, półkolonii,
 • biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
 • biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe,
 • rezerwacji noclegów,
 • szkolenia, kursu, warsztatów,
 • rejsu,
 • wynajmu pojazdu i czarteru jachtu.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać w przypadku rezygnacji z podróży lub jej przerwania z jednego z 31 powodów. Wśród nich są m.in. nagłe zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich.

Jeśli nastąpi przerwanie podróży, otrzymasz zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń oraz transportu powrotnego w innym niż wcześniej zaplanowanym terminie. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zapewnisz sobie zwrot kosztów zmiany rezerwacji. Z kolei w razie spóźnienia na transport przewidziany przez biuro podróży, otrzymasz zwrot kosztów przejazdu czy lotu do miejsca docelowego.

Ubezpieczenie Bezpieczne Rezerwacje obejmuje także unikalne powody rezygnacji oraz świadczenia związane z:

 • wyznaczeniem daty porodu,
 • narodzinami dziecka w ciągu 14 dni poprzedzających datę podróży,
 • oszustwem na prywatnym rachunku bankowych lub karcie kredytowej (kradzież tożsamości),
 • wypadkiem podczas pracy u pracodawcy,
 • wyznaczeniem daty obrony pracy dyplomowej na uczelni wyższej,
 • aktami terroru,
 • nagłym zachorowaniem zwierzęcia,
 • nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
 • odwołaniem konferencji przez organizatora.

Zakres ochrony ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje możesz również rozszerzyć o 3 dodatkowe klauzule:

 • rezygnację spowodowaną zaostrzeniem choroby przewlekłej (m.in.: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, zwyrodnienie stawów i kręgosłupa, choroby nowotworowe),
 • rezygnację spowodowaną COVID-19 (pozytywny test, kwarantanna, izolacja),
 • ubezpieczenie gości pary młodej oraz ich rezygnacji z uczestnictwa w uroczystości zaślubin z powodu nagłego zachorowania (także na COVID-19 lub zaostrzenia choroby przewlekłej) lub nieszczęśliwego wypadku pary młodej – dostępne w wybranych biurach podróży.

Umowa ubezpieczenia może być zawarta:

a) gdy do rozpoczęcia podróży jest co najmniej 30 dni – w ciągu 14 dni (licząc od dnia następnego) od daty zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze),

b) gdy do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni – w dniu zawarcia umowy podróży (w tym pierwszej usługi turystycznej) lub dokonania pierwszej wpłaty należności za podróż (w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze).

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne rezerwacje

Zapraszamy po Twoją polisę ubezpieczeniową!

Brak produktów w tej kategorii.

Szukaj oferty

Słowa kluczowe

Kierunek podróży

Rodzaj wypoczynku

Przedział cenowy

od: do:

Kontakt z nami

B.T. Basia Tour
Al. Mickiewicza 15 a
Łódź, przy Centralu
Basia Tour Telefon(42) 636 44 81
Basia Tour Telefon502 379 114
e-mail: