Ubezpieczenia indywidualneUbezpieczenia na Życie - wejdź na stronę


Ubezpieczenia inwestycyjne:

        * Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP
        * Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus

 Produkty gwarantowane:

        * Gwarancja Światowe Surowce
        * Gwarancja Nowa Energia
        * Gwarancja Globalne Inwestycje II
        * Gwarancja Polskie Akcje plus
        *Gwarancja Globalne Inwestycje


Ubezpieczenia ochronno - inwestycyjne:

        * Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Dodatkowa ochrona:

        * Niezdolność do pracy
        * Na Zdrowie
        * Poważne Zachorowanie
        * Na Wypadek
        * Ryzyko śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
        * Kalectwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
        * Ryzyko śmierci lub kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku
        * Ryzyko śmierci dziecka (z możliwością ochrony w zakresie: na zdrowie, poważne zachorowanie oraz wypadek)
        * Ubezpieczenie składki
        * Terminowe ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenia posagowe:

        * Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent

Ubezpieczenia emerytalne:

        * IKZE
        * Gwarantowana Renta Kapitałowa

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

        * Fundusz Gwarantowany
        * Fundusz Gwarantowany Plus
        * Fundusz Pieniężny
        * Fundusz Stabilnego Wzrostu
        * Fundusz Stabilny Aktywnej Selekcji
        * Fundusz Zrównoważony
        * Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji
        * Fundusz Eurozrównoważony
        * Fundusz Międzynarodowy
        *Fundusz Akcji
        * Fundusz Dynamiczny
        * Fundusz Dynamiczny Aktywnej Selekcji
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Mariusz Caban
tel. 507-085-260
e-mail: mariusz.caban22@gmail.com


Szukaj oferty

Słowa kluczowe

Kierunek podróży

Rodzaj wypoczynku

Przedział cenowy

od: do:

Kontakt z nami

B.T. Basia Tour
Al. Mickiewicza 15 a
Łódź, przy Centralu
Basia Tour Telefon(42) 636 44 81
Basia Tour Telefon502 379 114
e-mail: